Dienst

Jaarrekening en tussentijdse cijfers

Hulp bij het maken van de jaarrekening

Een niet limitatieve opsomming van onze diensten is:

  • opstellen jaarrekening;
  • opstellen tussentijdse cijfers;
  • opstellen (liquiditeits)prognoses;
  • adviezen aangaande de administratieve organisatie;
  • andere specifiek overeengekomen werkzaamheden.

Na afloop van een boekjaar kunt u uw jaarrekening uiteraard gebruiken om uw bank te informeren. Daarnaast dient de jaarrekening vaak als basis voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als ondernemer heeft u hier echter veelal niet voldoende aan. U wilt ook tussentijds inzicht hebben in de ontwikkeling van uw omzet, de gerealiseerde marge en de ontwikkeling van de overige kosten. Daarnaast kan het zijn dat u in verband met te verwachten investeringen inzicht wilt hebben in uw financieringsbehoefte. Tussentijdse cijfers en een liquiditeitsprognose zijn hierbij onontbeerlijk.

Voor al dit soort vraagstukken gebruiken wij moderne hulpmiddelen die u online kunt raadplegen en u grafisch en cijfermatig informeren. Verwerken wij uw administratie, dan zijn uw overzichten daarna ook direct bijgewerkt. Dit kan wekelijks, maandelijks, per kwartaal, al naar gelang uw behoefte.

Niet alleen na afloop van het jaar contact met uw adviseur, maar het liefst ook tussentijds !

Wij voeren geen accountantscontroles van jaarrekeningen uit. Wij kunnen u echter wel helpen bij het opstellen van de te controleren jaarrekening en het inrichten van de dossiers voor de controlerend accountant. Ook hiermee hebben wij ruime ervaring.